Writers

 • Kazuhisa Fukuda
 • Kazunori Kamiya
 • Yusuke Kobayashi
 • Masamichi Kanakubo
 • Kazuki Shimizu
 • Shin Yamamoto
 • Yuichiro Kohata
 • Shiori Megumi
 • Kai Murakami
 • Shogo Michihata
 • Yuji Yoshida
 • Akihiro Nakano
 • Kasumi Shimamoto
 • Daikichi Sasamori
 • Yuusuke Hasegawa
 • Jumpei Ikegami
 • Manabu Yazawa
 • Yusuke Yajima
 • Kippei Wada
 • Ikumi Watanabe
 • Jumpei Koshio